Home

Wanneer alledaagse activiteiten moeilijk of misschien zelfs onmogelijk zijn geworden, wilt u daar natuurlijk graag een oplossing voor. Wellicht kan Ergotherapie Schouwen-Duiveland u daarbij helpen.

Ergotherapie is namelijk gericht op het (weer) mogelijk maken van activiteiten die voor u belangrijk zijn in het dagelijks leven. De therapeut brengt mogelijkheden en beperkingen in dagelijkse activiteiten in kaart, om training en begeleiding te kunnen bieden gericht op het zelfstandig functioneren.

De hulpvragen waarvoor mensen bij een ergotherapeut komen lopen enorm uiteen. Van vragen over mogelijkheden om weer zelf te koken met reuma, tot begeleiding om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen met dementie. Ook kan ergotherapie worden ingezet bij problemen met onthouden, plannen, zelf aan- en uitkleden of bij extreme vermoeidheid. Voor meer voorbeelden van wat een ergotherapeut doet, nodig ik u van harte uit om eens verder te kijken op deze website.

femkeMijn naam is Femke Kostense en ik ben ergotherapeut. Ik heb ervaring met verschillende doelgroepen in de revalidatie en in de eerste lijn. Om kwalitatieve zorg te kunnen bieden, volg ik regelmatig cursussen zodat ik op de hoogte blijf van de meest recente ontwikkelingen. Het behandelen en begeleiden van mensen die beperkingen ervaren als gevolg van een ziekte of ongeval staat centraal in mijn praktijk. Een fase waarin je moet leren omgaan met de gevolgen van een ziekte of ongeval is heftig. Wat mijn werk bijzonder maakt, is dat ik juist in die fase begeleiding kan bieden en samen met iemand het pad naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid mag bewandelen.