Ergotherapie bij niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Bij niet aangeboren hersenletsel gaan handelingen die voorheen vanzelfsprekend waren vaak ineens moeilijk. Ook kan het gedrag veranderen en het communiceren moeizamer gaan. Dit is erg moeilijk en confronterend voor de patiënt. Ook diens omgeving moet een manier vinden om hier mee om te gaan. De ergotherapeut kan hierin voor zowel de patiënt, als diens omgeving een oplossing bieden.

Wat doet de ergotherapeut bij NAH?

Het doel van ergotherapie is de kwaliteit van uw leven vergroten, door een oplossing te vinden voor problemen die u ervaart bij uw dagelijkse bezigheden. Deze bezigheden lopen erg uiteen, dit kan bijvoorbeeld gaan om het aankleden, de hond uitlaten of zelfs werkzaamheden weer oppakken.

Er wordt samen met u gekeken naar de knelpunten in uw dagelijks leven. Wat kan er makkelijker? Wat kunt u beter op een andere manier uitvoeren? Hoe kunt u uw bezigheden het beste over de dag verdelen? Door hierin aanpassingen te maken, soms klein en soms groot, wordt uw zelfstandigheid vergroot.

In de meeste gevallen komt de ergotherapeut bij u thuis. Hierdoor hoeft u de deur niet uit en vindt de therapie plaats in de omgeving waar u de meeste problemen ervaart. U kunt dan samen met uw therapeut heel gericht kijken naar oplossingen die in uw thuissituatie mogelijk zijn.

Soms wordt er door de ergotherapeut een hulpmiddel geadviseerd. U kijkt dan samen naar welk hulpmiddel voor u het beste zou zijn, hoe u hieraan komt en of u hiervoor een vergoeding kunt krijgen.

Wat kan de ergotherapeut doen voor de omgeving van een NAH-patiënt?

Wat vaak wordt gezien is dat de partner en ook andere gezinsleden moeite hebben met het combineren van ‘het oude leven’ en de zorg voor hun partner/gezinslid. De grootte van de impact op gezinsleden is immens. Het is daarom altijd raadzaam om ook als partner of gezinslid betrokken te zijn bij de ergotherapie.

Er moet een balans gevonden worden tussen de zorg en het eigen leven. De ergotherapeut kan u hierin ondersteunen door middel van advies en tips.

Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op onze pagina ‘Ergotherapie voor mantelzorgers’.