Wat is ergotherapie?

Ergotherapie richt zich op de dagelijkse handelingen.

Wanneer deze moeilijk of onmogelijk uit te voeren zijn door een ziekte of beperking, zal de ergotherapeut u helpen met het weer mogelijk maken hiervan.

Ergotherapie is altijd maatwerk; Er is niet een van te voren opgesteld plan dat bij bepaalde ziektebeelden doorlopen wordt. Het draait om de patiënt en diens klachten, zaken die door hem of haar belangrijk gevonden worden en de moeilijkheden en mogelijkheden die aanwezig zijn. De ergotherapeut start daarom altijd eerst met het bespreken van de situatie en de ondervonden problemen.

De ergotherapeutische behandeling kan bestaan uit verschillende elementen;

·         Activiteitentraining: opnieuw of op een andere manier leren handelen.

·         Educatie: uitleg over uw aandoening of ziekte en de gevolgen ervan.

·         Strategietraining: zo goed mogelijk leren omgaan met de gevolgen van uw ziekte door het gebruik van strategieën.

·         Coaching bij energiemanagement: balans vinden in het verdelen van uw energie.

·         Hulpmiddelen: advies over hulpmiddelen die u kunnen helpen en op welke manier u deze hulpmiddelen kunt aanschaffen.

·         Mantelzorgtraining: mantelzorgers leren hun taken beter of op een andere manier uit te voeren waarmee overbelasting voorkomen of verminderd kan worden.