In de ergotherapeutische behandeling worden een aantal stappen doorlopen.

Kennismaking

Eerst maakt u kennis met de ergotherapeut. U vertelt welke problemen u in het dagelijks handelen ervaart als gevolg van uw ziekte of letsel. Ook de hulpvraag van de mensen om u heen komt aan bod.

2 Diagnose

Om de behandeling goed vorm te kunnen geven is het noodzakelijk om duidelijk te krijgen wat er mis gaat tijdens de activiteiten. De ergotherapeut bekijkt samen met u de activiteit om te zien wat wel en niet goed lukt. Soms worden er een aantal testjes afgenomen. Samen met u wordt aan de hand van deze informatie een plan gemaakt voor de behandeling.

3 Behandeling

De behandeling is maatwerk en volledig afgestemd op uw hulpvraag en mogelijkheden. De behandeling vindt zoveel mogelijk plaats in uw eigen omgeving. Op deze manier kunt u de activiteiten uitvoeren in een vertrouwde omgeving.

4 Evaluatie

Na een aantal weken heeft u nogmaals contact met de ergotherapeut om te kijken hoe het gaat. Wanneer u nog vragen heeft, worden er een paar vervolgafspraken gepland. Als u geen vragen meer heeft, rondt u samen met de ergotherapeut de behandeling af.